Subsidiepot voor verduurzaming aangevuld

De regering maakte de maatregel vrijdag 22 september bekend in de Staatscourant. Het gaat om de zogenoemde ISDE-subsidie voor huiseigenaren die bijvoorbeeld een warmtepomp of isolatie nemen. Met de verhoging komt het totale beschikbare bedrag over dit jaar op 560 miljoen euro. 
Het kabinet maakt in de loop van het najaar de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie in 2024 bekend. Momenteel kunnen huiseigenaren een aanvraag doen tot twee jaar na uitvoering van verduurzamingsmaatregelen en kunnen zij subsidie aanvragen wanneer zij één maatregel nemen. Vereniging Eigen Huis wil dat dit volgend jaar zo blijft.